Teen 3 - študijný materiál je učebnica a pracovný zošit More!2 (lekcie 9 až 12), učebnica a pracovný zošit More!3 (lekcie 1 až 6). Žiaci sa získajú nasledujúce vedomosti: