Teen 4 - študijný materiál je učebnica a pracovný zošit More!3 (lekcie 7 až 12), učebnica a pracovný zošit More!4 (lekcie 1 až 4). Žiaci sa získajú nasledujúce vedomosti: