Školský rok 2021/2022

 

Play - angličtina pre malé deti od 4 do 6 rokov

 

Child - angličtina pre mladšie deti od 6 do 9 rokov

 

Teen - angličtina pre staršie deti od 9 do 15 rokov

 

 Youth - angličtina pre stredoškolákov