foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Time school to JAKOLA

Ponúkané konverzácie v anglickom jazyku:

Aktuálne ponúkame 2 jazykové úrovne.
Konverzácie 1 sú vhodné pre študentov, ktorý zvládli učivo na úrovni Začiatočník a momentálne sa nachádzajú na úrovni Mierne pokročilý.
Konverzácie 2 doporučujeme Mierne až Stredne pokročilým študentom. V konverzačných kurzoch je maximálne 6 študentov v skupine.

Výuka:

V kurze Konverzácie 1 sa budete na každej lekcii venovať dialógu z reálneho prostredia. Dialóg budete spoločne simulovať. Budete musieť reagovať na doplňujúce otázky. Budete vyjadrovať vlastné postoje k danej problematike. Každá lekcia bude obohatená stručným zhrnutím niektorého gramatického javu. Takže okrem rozvíjania komunikačných schopností si budete aj opakovať niektoré vedomosti. Konkrétne témy, ktoré budete preberať nájdete vo Vzdelávacom pláne.
Kurz Konverzácie 2 je vhodný pre študentov, ktorí si potrebujú rozvíjať svoje komunikačné schopnosti. V tomto kurze budete počúvať nahrávky, diskutovať na rôzne témy, vyjadrovať vlastné myšlienky. Budete nútení reagovať na aktuálne situácie. Preberané témy nájdete vo Vzdelávacom pláne.
Učebný materiál žiaka:

Počas konverzačného kurzu angličtiny pracujeme s výberom materiálov. Na každú lekciu budete mať pripravené podklady v rozsahu niekoľkých A4. Aktuálne ceny študijného materiálu nájdete v časti Termíny a ceny.

Čas a frekvencia vyučovania:

Školský rok je rozdelený na 3 trimestre:
jesenný trimester -     21.9.  -  20.12. 2019
zimný trimester -          7.1.  -   4.4. 2020
jarný trimester -            4.4.  -   26.6. 2020
Každý trimester trvá 12 týzdňov a počas neho je odučených 24 lekcií.
Lekcia trvá 45 minút.
Vyučovanie je 1 krát týždenne po 2 lekcie.
Študenti sa záväzne prihlasujú na jazykový kurz na jeden trimester.
Aktuálne ceny a termíny kurzov.

Copyright © 2022 JAzyková šKOLA Rights Reserved.