foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Time school to JAKOLA

Child 4- Deti okolo deväť rokov už prestávajú byť malými. Preto sa už nestretnú s Budom a Holly. Cez túto úroveň deti budú sprevádza Laura a Percy - staršie deti, ktoré žijú v stredovekom Anglicku. Všetky doteraz získané vedomosti si deti upevnia a budú samostatne tvoriť vety a komunikovať v cudzom jazyku. Navyše Laura a Percy uvedú deti do kultúry a histórie UK.

Získané vedomosti: jednoduché vety, otázky a odpovede vo verbálnej aj písomnej forme.
Lekcia Téma Gramatika Slovná zásoba
1 Rodina väzba He/she has got... vzdialenejší príbuzní, jednoduché osobné otázky, opis osoby
2 Škola väzby I like, I don't like, predložka on (Monday) pomenovať školské vyučovacie predmety
3 Ľudia väzba Do you like... niektoré jedlá, povedať koľko je hodín
4 Jedlá väzba Has he/she got...? opis tváre človeka
5 Mesto väzba there's, predložky next to, between, opposite miesta v meste
6 Zvieratá väzby it's got, It can, exotické zvieratá
Bonus Bonus 6 dielov komiksu zo stredovekého Anglicka

Copyright © 2023 JAzyková šKOLA Rights Reserved.