foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Time school to JAKOLA

Teen 2 - študijný materiál je učebnica a pracovný zošit More!1 (lekcie 11 a 12), učebnica a pracovný zošit More!2 (lekcie 1 až 8). Žiaci sa získajú nasledujúce vedomosti:

Gramatika Slovná zásoba More
past simple of be (positive, negative, questions and short answers), past tie expressions nábytok Peniaze
past simple (positive) nákupy Voľný čas
past simple of be, past simple regular verbs, disagreeing and correcting hudobné skupiny a žárne Krátka história Austrálie
past simple irregular verbs TV programy a filmy USA
past simple negative, questions and short anwers cestovanie Geografické zaujímavosti Južnej Afriky
comparisons fyzické črty Národné parky USA
be going to, have to domáce práce Robotika
must/musn't, adverbs of manner školské predmety Školský život v USA
time preposition on/at/in, present continuous for future športy Pocit šťastia
past continuous, superlatives choroby a zranania Šport v Amerike

Copyright © 2024 JAzyková šKOLA Rights Reserved.