foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Time school to JAKOLA

Child 1- Deti sa zoznámia s dievčatkom Holly a chlapcom Budom a ich rodinou. Sú to malí ľudkovia, ktorí žijú v dube. Zoznámia sa aj so zvieratkami z lesa - myškou, veveričkou a ježkom. Všetci noví kamaráti ich budú učiť spoznávať svet okolo seba. Celá učebnica je rozdelená na štyri časti podľa ročných období.

Získané vedomosti - všetky vedomosti sú len vo verbálnej forme:
Lekcia Téma Získané vedomosti
1 Jeseň vymenujeme postavičky a zvieratká, čísla od 1 do 5 a  5 farieb
2 Zima vymenujeme členov najbližšej rodiny, čísla od 6 do 10, 5 ďalších farieb
3 Jar spoznáme predmety v školskej taške
4 Leto spoznáme niektoré zvieratká a opíšeme tvár človeka
Bonus Bonus Halloweenske a Vianočné zvyky

Copyright © 2024 JAzyková šKOLA Rights Reserved.